top of page
shutterstock_277204844.jpg

תחומי עיסוק

Geo Informatics – מגוון שירותי מדידה, מיפוי ושרטוט

מדידה

 • מדידת בתים משותפים

 • מדידת כבישים, מחלפים וגשרים

 • מדידת פירים

 • מדידת שקיעה ותזוזה של מבנים

 • מדידת שקיעה ותזוזה של מגדלים וקירות כלונסאות

 • מדידה וסימון של נכסי נדל"ן

 • מדידות הנדסיות לנכסים מורכבים

 • מדידת קונסטרוקציות פלדה וזכוכית

 • מדידת מתקני תשתית ומבנים מורכבים

 • מדידה גיאודטית וניתוח נתונים

 • מדידות פנים במבנים

עבודות המדידה מבוצעות למטרות הבאות:

 • שחזור ושימור מבנים

 • תכנון עירוני / ארצי

 • תכנון הנדסי וביצוע בפועל

 • הליכים משפטיים

 • חישוב הפקעות

 • הוספת מידע למערכות GIS

 • הוספת מידע למרכז למיפוי ישראל

 • תמ"א 38

 • איתור חריגות בנייה

 • שיפוץ או הגדלת מבנים

 • תכנון מיזמי בנייה

 • תכנון מיזמי תשתיות

 • הגשת תוכנית הרחבה

 • חישוב שטחים לארנונה

 • רישום ותיעוד גבולות

 • עבודת מוסדות תכנון

 • פרצלציה

 • רישום בטאבו

 • תשריט בית משותף

 • תיקון תשריט בית משותף

 • קבלת היתרי בנייה

מיפוי

 • מיפוי לקביעת נקודות בקרה

 • מיפוי לשרטוט רשתות בקרה

 • איתור ומיפוי תשתיות

 • סימון כלונסאות, קווי בניין ויציקות בטון

 • מיפוי פוטוגרמטרי

 • מיפוי פוטוגרמטרי דיגיטלי

 • מיפוי פוטוגרמטרי לשטחים נרחבים

 • הפקת מודל פוטוגרמטרי תלת-ממדי

 • מיפוי אורטופוטו

שרטוט

 • שרטוט מפות גושים וחלקות

 • שרטוט מפת רקע לתב"ע

 • שרטוט תוכניות מיפוי עירוני

 • שרטוט מפות וקטוריות

 • שרטוט והכנת מפות מצביות

 • שרטוט והכנת מפות מדידה

חייגו 072-3102220 לתיאום פגישת ייעוץ עם דניס גזאוי.
ניתן לקבל שירות בעברית, באנגלית, ברוסית או בערבית.

מיפוי
שרטוט
מדידה
bottom of page